Las increíbles historias del Jardín de las Delicias de Sergio Dantí Mira

Aquestes històries que salten per les imatges d’El Jardí de les Delícies d’Hieronymus Bosch tenen una certa relació amb el tríptic, sí, però no són exactament descriptives de la pintura. Les històries no «expliquen» les accions del quadre. Més aviat, amb total llibertat, l’autor ha pres algunes d’aquestes tremendament poderoses imatges, que de vegades expressen tendresa, innocència, amor, o fúria, per fecundar així la seva imaginació, per tal de crear històries que arrenquin d’allà, però sense estar directament relacionades amb el quadre del Museu del Prado.

 

Històries diferents en concepció, temps, estil, etcètera. Hi ha profunditat, burla, sorpresa, bogeria, denúncia, humor, certeses, dubtes… I un profund amor per l’ésser humà.

 

Sergio Dantí Mira ha dedicat la vida a totes les formes de l’art que l’apassionaven des de petit. Compondre, escriure, cantar… Sabia, des d’aquell moment, que el seu destí era als escenaris: teatre i TV, ho va fer durant molts anys. Ha estat compositor i cantant de música clàssica. Va compartir escenaris amb Les Luthiers, Mercedes Insulsa, Astor Piazzolla i molts altres… fins que va decidir dedicar-se a ser escriptor, professió que l’apassiona.

Segueix les novetats a les nostres xarxes socials!

Estas historias que brincan por las imágenes de El Jardín de las Delicias de Hieronymus Bosch, tienen una cierta relación con el tríptico, sí, pero no son exactamente descriptivas de la pintura. Las historias no «explican» las acciones del cuadro. Más bien, con total libertad, el autor ha tomado algunas de estas tremendamente poderosas imágenes, que a veces expresan ternura, inocencia, amor, o furia, para así fecundar su imaginación, con el fin de crear historias que arranquen de allí, pero sin estar directamente relacionadas con el cuadro del Museo del Prado.

 

Historias diferentes en concepción, tiempo, estilo, etcétera. En él hay profundidad, burla, asombro, locura, denuncia, humor, certezas, dudas… Y un profundo amor por el ser humano.

 

Sergio Dantí Mira ha dedicado su vida a todas las formas del arte que le apasionaban desde niño. Componer, escribir, cantar… Sabía, desde ese entonces, que su destino estaba en los escenarios: teatro y TV, lo hizo durante muchos años. Ha sido compositor y cantante de música clásica. Compartió escenarios con Les Luthiers, Mercedes Sosa, Astor Piazzolla y muchos otros… hasta que decidió dedicarse a ser escritor, profesión que le apasiona.

¡Sigue las novedades en nuestras redes sociales!